Адрес : гр. София. п.к. 1000 , ул. 'Три уши' № 6Б, ет.2

GSM : + 359 878 223 787; Tел : + 359 2 421 97 36
Имейл : office@fsgconsulting.eu

ACA International

ЕФ ЕС ДЖИ Консултинг (FSG) е създадена през 2008 г., като партньор на компаниите в България, при управление на финансите, ограничаване на риска и повишаване събираемостта на вземанията.

FSG CONSULTING е специализирано консултантско дружество, което извършва цялостен мениджмънт на следните дейности:

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

 • Извънсъдебно събиране на вземания
 • Съдебно събиране на вземания
 • Изкупуване на вземания

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 • Устни и писмени консултации, касаещи всички отрасли на правото
 • Анализ и проучване
 • Мониторинг

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Цялостно консултантско обслужване на юридически лица.
 • Бързина при изпълнение.
 • Рентабилност за клиента.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Договори, спогодби, пълномощни
 • Становища
 • Жалби, молби, възражения
 • Други

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Как да реагираме при получаване на покана за плащане?
 • Как да реагираме при обаждане от колекторска фирма?
 • Задължения към кредитни институции?

ТРЕЙНИНГИ И СЕМИНАРИ

 • Трейнинг на бъдещи специалисти Контрол на вземанията /колектори/