Мониторинг


Промяната никога не спира. Постоянно актуализираната информация формира базата за уверени бизнесрешения, независимо дали става дума за насочване на продажбите към нови възможности или увеличаване на кредитната линия на даден клиент.

Нашите услуги за мониторинг Ви информират за промени в статуса на Вашите партньори и клиенти, с цел да се подобри процесът на вземане на решения и да се контролира и ограничи, доколкото е възможно кредитния и финансов риск.

FSG предлага автоматизирани услуги за мониторинг и обработ- ка на информацията. Клиентите ни имат възможност да подберат фирмите и параметрите на доклада, за да се изпъл- нят техните специфични потребности, и се информират автоматично при настъпили промени.