Консултантски
Услуги

Цялостно консултантско обслужване на юридически лица.
Бързина при изпълнение. Рентабилност за клиента
Нашите Услуги

Какво ни прави различни


FSG Consulting предлага на свойте клиенти: Управление на вземанията, Обезпечаване на финансовия риск,
Събиране на вземания, Проучване и анализ, Правни, финансови и инвестиционни консултации,
Кредитни доклади, Правни и финансови анализи, Одит и фирмена сигурност

Събиране на вземания


 • Извънсъдебно събиране на вземания
 • Съдебно събиране на вземания
 • Изкупуване на вземания

Консултантски услуги


 • Устни и писмени консултации, касаещи всички отрасли на правото
 • Анализ и проучване
 • Мониторинг

Абонаментно обслужване


 • Цялостно консултантско обслужване на юридически лица
 • Бързина при изпълнение
 • Рентабилност за клиента

Изготвяне на документи


 • Договори, спогодби, пълномощни
 • Становища
 • Жалби, молби, възражения

Мониторинг


 • Актуализиране на информация
 • Промени в статуса
 • Автоматизирани услуги за мониторинг и обработка

Проучване и анализ на риска


 • Проучване на бъдещи, настоящи контрагенти
 • Проверка на длъжници (за юридически лица)
 • Проверка на длъжници (за физически лица)

За потребителите


 • Как да реагираме при получаване на покана за плащане?
 • Как да реагираме при обаждане от колекторска фирма?
 • Задължения към кредитни институции?

Трейнинги и Семинари


 • Трейнинг на бъдещи специалисти - Контрол на вземанията /колектори/

Полезна Информация


Факти и Цифри

Принцип на работа на компанията е, че услугите свързани със събиране...