КОНСУЛТАНТСКИ 

УСЛУГИ

Цялостно консултантско обслужване на юридически лица. 
Бързина при изпълнение. Рентабилност за клиента

Какво ни прави различни

FSG Consulting предлага на свойте клиенти: Управление на вземанията, Обезпечаване на финансовия риск, Събиране на вземания, Проучване и анализ, Правни, финансови и инвестиционни консултации,Кредитни доклади, Правни и финансови анализи, Одит и фирмена сигурност

Услуги

Събиране на вземания

 • Извънсъдебно събиране на вземания
 • Съдебно събиране на вземания
 • Изкупуване на вземания
Услуги

Консултантски услуги

 • Устни и писмени консултации, касаещи всички отрасли на правото
 • Анализ и проучване
 • Мониторинг
Услуги

Абонаментно обслужване

 • Цялостно консултантско обслужване на юридически лица
 • Бързина при изпълнение
 • Рентабилност за клиен
Услуги

За потребителите

 • Как да реагираме при получаване на покана за плащане?
 • Как да реагираме при обаждане от колекторска фирма?
 • Задължения към кредитни институции
Услуги

Изготвяне на документи

 • Договори, спогодби, пълномощни
 • Становища
 • Жалби, молби, възражения
Услуги

Мониторинг

 • Актуализиране на информация
 • Промени в статуса
 • Автоматизирани услуги за мониторинг и обработка
Услуги

Анализ на риска

 • Проучване на бъдещи, настоящи контрагенти
 • Проверка на юридически лица
 • Проверка на физически лица
Услуги

Трейнинги и семинари

 • Трейнинг на бъдещи специалисти - Контрол на вземанията /колектори

Полезна информация

Способи за събиране
Способи за събиране

Заповедно производство по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК...

Кредитна задлъжнялост
Кредитна задлъжнялост

Имате ли или имали ли сте необслужван кредит? Банката отказа ли Ви заем?...

Факти и цифри
Факти и цифри

Принцип на работа на компанията е, че услугите свързани със събиране...

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.