Услуги

Консултантски услуги

FSG Consulting предлага консултации в областта на всички отрасли на правото

FSG Consulting предлага консултации в областта на всички отрасли на правото, ограничаване и управление на финансовия риск и повишаване събираемостта на вземанията. Дружеството е специализирано в юридическото обслужване, в събирането на междуфирмени задължения, а също така и в събиране на задължения на финансови институции, в това число и Застрахователни компании.

FSG Consulting разполага с екип от утвърдени юристи, като основната цел, която си поставя компанията е не само да бъдат удовлетворени претенциите на клиентите ни, но и да се запази добрият им имидж, както и да се съхранят отношенията им с техните партньори-физически и юридически лица.

- Облигационно право;

- Търговско право;

- Административно право;

- Данъчно право;

- Наследствено право;

- Вещно право;

- Трудово право.

* Консултациите с квалифицирани юристи, гарантират навременни и адекватни реакции при възникване на различни проблеми. Получаването на юридическа помощ осигурява превенция и защита на правата на клиентите и в същото време гарантира спокойствие при възникване на съдебен спор.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.