Политика за сигурност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование:  “ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ООД
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 2
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 2
Телефон:  024269731
E-mail:  office@fsgconsulting.eu
Уебсайт:  https://fsgconsulting.eu/
Регистрация в КЗЛД:  320835

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:
 

Наименование:  Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:  02 915 3 518
Уебсайт:  www.cpdp.bg

 

“ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
 

Чл. 1 Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://fsgconsulting.eu/ и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2 (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта https://fsgconsulting.eu/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • отговаряне на изпратени до нас съобщения, водене на документация, защита на правни искове;
 • изпълнение на договор между вас и Дружеството и/ или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор;
 • правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес, развитие на бизнеса и маркетинговата ни стратегия, и управлението им;
 • изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Начини на събиране на личните ви данни


Чл. 3 Дружеството събира лични данни по следните начини:

 • Πpeдocтaвeни ни личнo oт Bac (нaпpимep чpeз пoпълвaнe нa фopмyляpи нa нaшия caйт или чpeз изпpaщaнe нa имeйли);
 • Aвтoмaтичнo cъбиpaнe нa oпpeдeлeни дaнни, пoлyчeни oт Bac, ĸoгaтo изпoлзвaтe нaшия yeб caйт.
 • Moжe дa пoлyчaвaмe дaнни oт тpeти cтpaни, ĸaтo: дocтaвчици нa aнaлизи (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; peĸлaмни мpeжи (нaпpимep Fасеbооk), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa инфopмaция зa тъpceнe (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa тexничecĸи, paзплaщaтeлни и дocтaвни ycлyги, инфopмaциoнни бpoĸepи или aгpeгaтopи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество


Чл. 4 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Дружеството по изпълнение на сделката. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Чл. 5 (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • 1) Данни за клиента (имена, телефон, e-mail, адрес) - Цел, за която се събират данните: изпълнение на задължения на администратора по договор консултантска услуга. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • 2) Данни за регистрация (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • 3) Данни за задължено лице (имена, адрес, телефон, е-mail) - Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка със задълженото лице в изпълнение интересите на потребителя. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме предоставените от Вас лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (г) GDPR.
 • 4) Данни за получаване на бюлетин (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: за изпращане на информационен бюлетин. Основание за обработка на личните Ви данни: данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание изрично дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • 5) Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram). Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. Основание за обработка на личните Ви данни: данните Ви се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR

(2) Администраторът не събира и не обработва конфиденциални лични данни, които се отнасят за следното: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни или автоматизирано профилиране.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители. В случай, че вие сте на възраст под 16 години, моля незабавно се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването на вашите лични данни.

(6) В случай, че сте юридическо лице, можем да ви изпращаме електронни писма с маркетингово съдържание и без вашето изрично съгласие. В този случай можете да се откажете от получаването на такива електронни писма по всяко време.

 
Срок на съхранение на личните Ви данни
 

Чл. 6 (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, съответстващ на законовите, счетоводни или отчетни изисквания, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или успешно приключване на сделката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). В случай на анонимизиране на данните с цел статистика или изследване, същите могат да бъдат използвани неограничено, без необходимост от известяване.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Чл. 7 Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 

Чл. 8 (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Чл. 9 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено на office@fsgconsulting.eu.

 

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до Вашите лични данни от трети лица и за да гарантира Вашето право на достъп до данните Ви.

(3) Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, събирани от Дружеството във връзка с изпращане на маркетингови съобщения до Вас не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други операции.

 

Право на достъп

 

Чл. 10 (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

 

Чл. 11 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора на office@fsgconsulting.eu.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 

Чл. 12 (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане до Администратора на office@fsgconsulting.eu.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(5) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

 

Чл. 13 Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

 

Чл. 14 (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като отправите искане на office@fsgconsulting.eu.

 

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

 

Чл. 15 Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

 

Чл. 16 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 17 (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

 

Чл. 18 (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите в пълната им функционалност, и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • изпълнители и обработващи заявените от Вас услуги;
 • счетоводни фирми, осъществяващи счетоводното обслужване на Дружеството за издаване на фактури;
 • адвокати и адвокатски дружества, с оглед защита на вашите интереси, за които се сключва договор с администратора на лични данни;

(2) Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 19 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 20 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование:  Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:  02 915 3 518
Уебсайт:  www.cpdp.bg

 

Чл. 21 При възражение или оплакване от Ваша страна, моля свържете се първо с нас на office@fsgconsulting.eu, за да потърсим начин за решаване на проблема.

Чл. 22 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез изпращане на имейл до администратора, който съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети страни при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Cookies (Бисквитки)

 

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна.

(1) Видове бисквитки използвани в сайта:

 • Задължителни бисквитки (essential cookies) - за поддържане на сигурността на интернет страницата.
 • Сесийни бисквитки - за проследяване на посещаемостта на сайта.
 • Бисквитки на трети страни.

(2) Ние използваме тези бисквитки за поддържане и подобряване работата на интернет сайта и неговите потребители.

 

(3) Как да изтриете бисквитките: Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.