За нас

Какво ни прави различни

FSG CONSULTING е специализирано консултантско дружество, което извършва цялостен мениджмънт на следните дейности

 • Консултации на физически и юридически лица, относно събиране на задължения:
 • Проучване на бъдещи, настоящи контрагенти:
 • Участие в преговори за сключване на договори с бъдещи контрагенти и подготовка на документите за това:
 • Правни и финансови консултации при преструктуриране на търговски дружества:
 • Данъчни консултации на фирми и граждани, както и на чуждестранни физически или юридически лица:
 • Регистриране и пререгистриране на търговски дружества и неправителствени организации:
 • Събиране на задължения към и от физически и юридически лица по извънсъдебен ред:
 • Процесуална защита по граждански, търговски, застрахователни, данъчни, арбитражни дела:
 • Процесуална защита по изпълнителни дела:
 • Процесуална защита по наказателни дела:
 • Правни консултации във връзка с покупко-продажба на недвижими имоти:
 • Преструктуриране на банкови кредити и защита срещу принудително изпълнение:
 • Охрана на физически лица:
 • Анализ и превенция на финансовия риск:
 • Мониторинг и следене на плащания

FSG работи с екип от утвърдени експерти юристи, финансисти и адвокати, като основната цел, която си поставя компанията е не само да бъдат събрани вземанията на клиентите ни, но и да запазим добрият им имидж пред техните партньори, както и да съхраним в максимална степен отношенията помежду им.

От 2010 г. FSG е член на Американската кредитна и колекторска асоциация ACA International и работи в тясно взаимо- действие с всички нейни членове на Европа

FSG работи на принципа "Success Fee" – когато клиента печели, печелим и ние. FSG професионално води преговори с длъжниците, като целта е постигане на оптимален резултат в кратки срокове. 

FSG работи в отлично взаимодействие с камарата на частните съдебни изпълнители и партнира с търговски фирми, банки, финансови институции, нотариуси и др. на територията на цяла България. 

FSG има изградена партньорска мрежа в по-големите градове (Бургас, Велико Търново, Варна, Шумен, Русе, Хасково, Петрич), с цел по-бърза и ефективна помощ при събиране на проблемни вземания.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.