Услуги

Абонаментно обслужване

FSG Consulting предлага консултации в областта на всички отрасли на правото

Консултантски услуги, включващи устни и писменни становища по казуси, касаещи всички отрасли на бизнеса и действащата съдебна практика:
 

- Устни консултации, осигуряващи бърз и адекватен отговор по конкретен казус;

- Писменни становища, базирани на дейтален, обективен и пълен анализ на конкретния казус;

- Участие на наш юрист/и при водене на преговори с контрагенти, гарантиращо сигурност и спокойствие на клиента както и защита на търговските му интереси.

- Изготвяне на договори, молби, жалби, заявления и всякакви други документи и книжа, гарантиращо защита на интересите на клиента както в търговския оборот така и при възникване на бъдещ съдебен спор.


- Изготвяне на търговски споразумения, съдържащи арбитражна клауза.

Проучване, анализ и мониторинг на контрагенти и/или бъдещи партньори:


- Проучване на имущественото и финансово състояние на физически и юридически лица, с цел превенция и ограничаване на риска при бъдещи и настоящи търговски отношения;


- Мониторинг на имущественото и финансово състояние на физически и юридически лица, с цел навременни и адекватни реакции, целящи ограничаване и контрол на потенциалните загуби;

- „ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД работи с адвокатски дружества и адвокати от цялата страна, като при нужда може да осигури високо квалифицирана правна помощ на клиентите си.

Защото винаги ще имате на кого да разчитате ще получавате навременна, компетентна помощ от екип юристи с дългогодишен опит в сферата на облигационното, търговското, административното, вещното, данъчното, трудовото и застрахователното право. 

 

Абонаментът гарантира високо квалифицирана помощ при необходимост, при това без оглед на допълнителен материален интерес независещ от сложността, времето и вида на казуса. Този вид обслужване Ви спестява средства, които при даден отделен случай са в пъти по-високи.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.