Услуги

За потребителите

Защита от Топлофикация, Мобилни оператори, Енергийни дружества, В и К дружества, Банки, Бързи Кредити и др.

За да разберете имате ли задължение и откъде произтича то, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поискайте в писмен вид:

1. Пълномощно, от което произтича правото на фирмата за събиране на вземания и колектора да Ви обезпокоят с писмена покана по пощата, с покана по имейл, по телефона и др.;

2. Информация, която да удостовери че колектора е служител на фирмата за събиране на вземания;

3. Къде е седалището на колектора, има ли представителства и клонове, кой е управителя, контакти - адрес, телефон, имейл и др.

4. Точна и ясна формулировка на Вашето задължение – откъде произтича, например: от договор, от споразумение, от Ваше неправомерно действие, по силата на закон и др.;

5. За какъв период от време е натрупано Вашето задължение, кога и на какво основание е станало изискуемо според твърденията на колектора.

6. В случай, че Ви се поставят срокове за доброволно изпълнение – никога не забравяйте да изисквате от колектора да посочи законовата норма и договорното основание, които му дават право да Ви поставя срокове за изпълнение, защото тези срокове може да са подвеждащи.

Не забравяйте, че правото Ви да бъдете информирани пълно и точно, Е Ваше Основно Право!

Винаги проверявайте предоставената Ви информация по възможност на място и лично, или чрез Ваш пълномощник!

Не пестете сили и средства, за да потърсите квалифицирана помощ, защото тези сили и средства могат да Ви бъдат върнати, но парите, които платите без основание и при наличие на спорно основание – трудно ще си върнете обратно!

В случай, че искате да се консултирате по някой от изброените по-горе въпроси, моля позвънете на телефон: 02/421-97-36

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.